Privacyverklaring

Zeer geachte bezoeker,

Wij vinden de bescherming van uw privésfeer bij de benutting van onze webpagina’s erg belangrijk. Wij verzoeken u daarom kennis te nemen van onderstaande informatie:

Anoniem verzamelen van informatie

U kunt in principe de webpagina’s van Hotel Schütte bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent. Wij vernemen alleen de naam van uw internet serviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt en de webpagina’s die u bij ons bezoekt. Deze gegevens worden slechts voor statistische doeleinden gebruikt. Uzelf blijft als afzonderlijke gebruiker hierbij anoniem.

Vragen en verwerken van persoonsgebonden gegevens

Wanneer u informatiemateriaal, de nieuwsbrief of brochures bestelt, vragen wij u naar uw naam en naar andere persoonlijke gegevens. Het is dan natuurlijk uw eigen besluit, of u deze gegevens wilt invullen. Uw gegevens bewaren we op servers in Duitsland. Het inzien van deze gegevens is aan een slechts klein aantal bevoegde personen toegestaan, die voor de technische, verkoop-technische of redactionele verzorging van de server verantwoordelijk zijn. U kunt uw toestemming voor de opslag en benutting van uw persoonlijke gegevens ieder moment herroepen. Om meer te weten over uw rechten met betrekking tot uw gegevens kunt u zich wenden tot info@gasthof-schuette.de.

Export en verwerking van gegevens buiten de Europese Vrije Ruimte

Wij exporteren in het geheel geen gegevens naar landen buiten de Europese Vrije Ruimte, dus niet naar landen buiten de EU en de landen van de EER.

Benutting en doorgeven persoonsgebonden informatie

Wij geven uw persoonsgebonden gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden door. Voor zover we wettelijk of per rechtbankvonnis daartoe verplicht zijn, zullen we uw gegevens aan de daartoe gemachtigde instanties overhandigen.

Externe koppelingen

Om u zo optimaal mogelijk te informeren vindt u op onze pagina’s koppelingen, die naar pagina’s van derden verwijzen. In het geval zulke koppelingen klaarblijkelijk niet als zodanig herkenbaar zijn, wijzen wij u erop, dat het om externe koppelingen gaat. Hotel Schütte heeft geen enkele invloed op de inhoud en vormgeving van deze pagina’s van andere aanbieders. De garanties van onze privacyverklaring geldt daarom vanzelfsprekend niet voor die pagina’s.

Gebruik van cookies

Bij het aanpassen van de inhoud aan uw belangstelling worden cookies gebruikt. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zo instellen, dat die u op de hoogte houdt, zodra een cookie wordt verstuurd.

Verdere informatie en contacten

Indien u aanvullende vragen heeft over het thema “privacy bij Hotel Schütte”, neemt u dan a.u.b. contact op met: (info@gasthof-schuette.de).

Widerspruch für Analysedienste